Khắc con dấu tròn công ty

hìn chung con dấu vừa có quyền lực quan trọng lại vừa là tài sản


Điều kiện để sử dụng con dấu doanh nghiệp.

Điều kiện để được sử dụng con dấu doanh nghiệp đã được quy định tại điều 44 Luật Doanh Nghiệp & điều 34 trong Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của cửa hàng, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

Cộng hòa xã hội
Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của cửa hàng hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện.
Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu”

Theo quy định của luật pháp thì doanh nghiệp cần phải tuân thủ những điều kiện trước khi sử dụng con dấu doanh nghiệp.

Trước sử dụng con dấu cần phải thông báo với phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty có trụ sở chính hoặc cũng có thể là địa chỉ chi nhánh hay văn phòng đại diện. Sau đó đăng tải mẫu con dấu của cửa hàng mình tại Cổng thông tin điện tử quốc gia về việc đăng ký doanh nghiệp.

Phân biệt chi nhánh công ty, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện.

Trong trường hợp doanh nghiệp được thành lập trước thời gian 1.7.2015, doanh nghiệp đó sẽ tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp phép mà không cần phải thực hiện thông báo mẫu con dấu đó cho cơ quan đăng ký kinh doanh như bên trên nữa.

Nếu doanh nghiệp có làm thêm con dấu hay thay đổi màu mực thì cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu giống như quy định bên trên.

Các quy định về con dấu công ty bạn cần nắm rõ.

Để đảm bảo việc đăng ký, sử dụng con dấu công ty hợp lý, đúng pháp luật bạn cần phải nắm rõ về các quy định con dấu công ty.

Cụ thể theo quy định tại điều 44 Luật doanh nghiệp cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, doanh nghiệp có thể tự quyết định đến nội dung, hình thức & số lượng con dấu của cửa hàng mình, gồm cả chi nhánh hay văn phòng đại diện.

Các quy định về con dấu công ty được quy định tại điều 44 Luật doanh nghiệp cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

No1: Quy định về số lượng, hình thức & nội dung của con dấu trong doanh nghiệp.

“Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác”

No2: Mẫu con dấu của cửa hàng

Khắc con dấu tròn công ty
Con dấu của cửa hàng sẽ được thống nhất về hình thức, nội dung cũng như kích thước chuẩn nào đó theo lựa chọn của cửa hàng.

No3: Về nội dung của con dấu

Theo quy định của pháp luật, nội dung được ghi trên con dấu của cửa hàng sẽ phải có thông tin về mã số doanh nghiệp + tên doanh nghiệp.

Ngoài ra doanh nghiệp có thể thêm vào nội dung đó hình ảnh, chữ số, ngôn ngữ vào con dấu của mình. Tuy nhiên cần lưu ý để tránh vi phạm những điều cấm đã được quy định tại điều 14 Nghị định 96/2015/NĐ-CP sau đây:

“Doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu:

Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hình ảnh, biểu tượng, tên của Nhà nước, cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.
Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức & thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có ý nghĩa liên quan khi sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu.”

No4: Quy định về quản lý & sử dụng con dấu.

Theo quy định của Pháp luật, con dấu sẽ được quản lý, sử dụng và lưu giữ theo điều lệ của cửa hàng. Con dấu sẽ được sử dụng theo các quy định của Pháp luật với những trường hợp cụ thể và có thỏa thuận giữa các bên về sử dụng con dấu. Nội dung được quy định tại khoản 3, khoản 4 điều 44 Luật doanh nghiệp 2014.

Các loại con dấu doanh nghiệp

Đối với 1 doanh nghiệp khi đã đi vào hoạt động sẽ phải cần có những con dấu khác nhau sau đây:
#1 Con dấu doanh nghiệp

Đây là con dấu cơ bản & bắt buộc phải có đối với bất cứ một công ty nào. Bạn cần tuân thủ quy định như đã nêu trên về con dấu doanh nghiệp.

–> Tìm hiểu Hóa đơn điện tử có gì khác với hóa đơn giấy
#2 Con dấu chức danh

Đây là con dấu có ghi tên & chức danh của người nắm giữ những vị trí quan trọng trong công ty. Không có quy định cụ thể về việc ai phải có hoặc ai không được khắc dấu này. Vì vậy bạn có thể thoải mái để khắc dấu vì ai cũng có thể thực hiện.

Đối với 1 doanh nghiệp khi đã đi vào hoạt động sẽ phải cần có những con dấu khác nhau như: Con dấu doanh nghiệp, chức danh, mã số thuế, địa chỉ công ty, sao y bản chính…
#3 Con dấu mã số thuế địa chỉ, thông tin công ty.

Con dấu chức danh cũng là con dấu quan trọng đối với việc cung cấp thêm thông tin cho các loại giấy tờ, tài liệu, văn bản, hồ sơ của công ty cần có mã số thuế địa chỉ, thông tin công ty. Nếu không có bạn sẽ vô cùng tốn thời gian để ghi lại những thông tin đó.

#4 Con dấu sao y bản chính, con dấu tên, con dấu đã thu tiền…

Con dấu tiếp theo cần có là con dấu tên, con dấu sao y bản chính, con dấu đã thu tiền… đây cũng là một cách để tiết kiệm được nhiều thời gian, nhất là với những doanh nghiệp, công ty là văn phòng công chứng, công ty kinh doanh…

Thẩm quyền chấp thuận mẫu dấu doanh nghiệp đăng ký sử dụng

Trước đây Phòng quản lý con dấu – Công an tỉnh/ thành phố có thẩm quyền cấp, cấp đổi và thu hồi con dấu doanh nghiệp.

Tuy nhiên quy định mới tại luật doanh nghiệp 2020, đã giao quyền này cho chính doanh nghiệp sử dụng con dấu. Cụ thể doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu.

Nội dung con dấu phải thể hiện được các thông tin: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp. Pháp luật chỉ thống nhất điều chỉnh quy ước chung về hình thức con dấu để các công ty có cơ sở áp dụng. Cụ thể:

✔ Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác).

✔ Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.

Doanh nghiệp đã có thể tự làm lấy con dấu hoặc sử dụng dịch vụ khắc dấu trên thị trường nhưng việc yêu cầu công ty khắc dấu thực hiện việc khắc con dấu mới, đổi dấu mới phải theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020.
Về thời điểm có hiệu lực của con dấu doanh nghiệp

Khắc con dấu tròn công ty


Theo đó, thời điểm có hiệu lực của con dấu là do doanh nghiệp tự quyết định; tuy nhiên. Lưu ý, trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải gửi thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh đoanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Quy định về quyền quản lý, sử dụng con dấu doanh nghiệp

Theo Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP, con dấu doanh nghiệp được quản lý và sử dụng theo quy định sau:

✔ Các doanh nghiệp đã thành lập trước 01/07/2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

✔ Doanh nghiệp đã thành lập trước 01/7/2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Thời gian Đăng ký bản quyền phần mềm mất bao lâu? Cơ sở đăng ký tại đâu?

Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của cửa hàng.

✔ Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước 01/7/2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này.

Đồng thời, thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Cho tôi hỏi, Văn phòng đại diện có được khắc con dấu tròn không?

Trả lời:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật sư trả lời bạn như sau:

Hiện nay, chưa có văn bản nào cấm văn phòng đại diện khắc con dấu tròn vì vậy doanh nghiệp có thể đăng ký con dấu riêng để thuận tiện cho quá trình hoạt động.

Bạn tiến hành thủ tục đăng ký dấu cho Văn phòng đại diện tại Công an tỉnh, thành phố nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở chính.

Tuy nhiên: Nếu không có mục tiêu nào cụ thể cho việc sử dụng con dấu tròn thì doanh nghiệp nên cân nhắc xem có nên khắc dấu tròn của văn phòng đại diện không.

vì dấu tròn khắc phải đăng ký, và khi chấm dứt hoạt động cũng cần phải làm thủ tục trả con dấu theo quy định. Có thể gây mất thời gian, tiền cho doanh nghiệp.

Cơ quan quản lý con dấu: Cơ quan công an tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của cửa hàng. Doanh nghiệp phải đảm bảo nội dung con dấu có thể hiện tên và mã số doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được tự do quyết định hình thức và số lượng con dấu. Trước kia, rất hãn hữu có trường hợp 01 doanh nghiệp có 02 con dấu.

Thì nay doanh nghiệp có thể có nhiều hơn 01 con dấu, số lượng cụ thể được quy định cụ thể tại điều lệ công ty. Cùng với đó, cơ quan quản lý dấu không phải là cơ quan công an như trước đây

Thủ tục khắc dấu pháp nhân của cửa hàng:

Bước 1: Khắc dấu: Sau khi doanh nghiệp thành lập và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp) doanh nghiệp tự đi khắc con dấu của công ty tại cơ quan khắc dấu. Thời gian: từ 01 – 02 ngày làm việc

Bước 2: Đăng bố cáo để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ gồm có:

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Thông báo về việc sử dụng mẫu dấu của cửa hàng;
Biên bản về việc Thông báo về việc sử dụng mẫu dấu của cửa hàng đối với công ty VNHH hai thành viên và công ty cổ phần;
Quyết định về việc Thông báo về việc sử dụng mẫu dấu của cửa hàng.

Thời gian hoàn thành: từ 03 -05 ngày làm việc.

Mẫu quy định về dấu tròn công quản lý khắc dấu và sử dụng con dấu công ty khắc.

Luật Doanh nghiệp năm 2020 được ban hành đã đề ra nhiều quy định mới, trong đó có quy định mới về quản lý và sử dụng con dấu công ty.

Cụ thể, tại Điều 43, Luật Doanh nghiệp 2020 đã đề ra quy định doanh nghiệp có quyền quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của cửa hàng, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của cửa hàng.

Theo đó việc quản lý và sử dụng con dấu công ty cũng được quản lý và sử dụng theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của cửa hàng có dấu ban hành.

Lưu ý con dấu tròn khi soạn thảo quy định về quản lý và sử dụng con dấu công ty khắc dấu tên

Kể từ Luật Doanh nghiệp 2014 đã có quy định về việc quản lý, sử dụng, khắc dấu và lưu giữ con dấu công ty thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty. Nhưng để hoàn thiện và mở rộng hơn nữa phạm vi quyền quản lý và sử dụng con dấu công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 đã bổ sung thêm căn cứ thực hiện.

Theo quy định mới này, việc quản lý và lưu giữ con dấu công ty còn được thực hiện theo quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh công nghệ văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của cửa hàng có dấu ban hành (căn cứ Khoản 3, Điều 43, Luật Doanh nghiệp 2020)

Bên cạnh đó, Luật Doanh nghiệp 2020 còn có quy định khắc dấu chữ công ty mới hạn chế trường hợp sử dụng dấu của cửa hàng.

Nếu Luật Doanh nghiệp 2014 cho phép còn dấu công ty được sử dụng trong các trường hợp theo quy định công ty khắc dấu tên của pháp luật hoặc theo các bên giao dịch thỏa thuận về việc sử dụng dấu thì Luật Doanh nghiệp 2020 lại hạn chế việc thỏa thuận giữa 2 bên.

Theo đó, 2 bên trong giao dịch làm dấu không được thỏa thuận về việc sử dụng con dấu vuông mà chỉ được sử dụng con dấu công ty theo quy định của pháp luật.

Trên đây dấu tròn công tên khắc là những điểm mới đáng lưu ý trong quản lý và sử dụng con dấu công ty mà khi soạn thảo quy định về quản lý và sử dụng con dấu công ty ngươi soạn thảo cần lưu ý. Để biết thêm các quy định của pháp luật về Doanh nghiệp vui lòng xem thêm tại đây.

Khắc dấu tròn

con dấu tròn, làm con dấu, khắc dấu công ty khắc dấu tròn dấu hình vuông là các loại như dấu chức danh, dấu mã số thuế, dấu logo con dấu tròn công ty đều có giá trị pháp lý khi doanh nghiệp đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh dấu doanh nghiệp để đăng tải thông tin lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Dấu hình vuông còn có thể được ban hành để sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp mà không chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ thêm nhiều địa chỉ để làm con dấu theo sze chính hãng.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp có cần con dấu tròn thì lúc nào có hiệu lực?

Thực tế rõ nhất khi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và có con dấu tròn không ý thức được việc dấu có hiệu lực chưa mà thức hiện đóng dấu tràn lan gây ra nhiều hậu quả thiệt hại về cả kinh tế và thương hiệu của công ty. Con dấu chỉ có hiệu lực khi mẫu dấu được đăng tải trên cổng đăng ký kinh doanh quốc gia. Ví dụ: Khi doanh nghiệp mở tài khoản của công ty nhân viên ngân hàng phải kiểm tra trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia nếu chưa đăng bố cáo mẫu dấu thì doanh nghiệp không thực hiện được giao dịch thành công.

Khuyến nghị của Công ty Sài Gòn:

Bài viết trong lĩnh vực pháp luật dân sự được luật sư, chuyên gia của Công ty Sài Gòn thực hiện nhằm mục tiêu nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục tiêu thương mại.
Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy.

Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Doanh nghiệp quyết định hình thức của con dấu.

Doanh nghiệp có thể chọn hình thức cho con dấu:


Con dấu có thể có hình hoa, hình bướm, hình cá, hình chim tuỳ ý.

Màu sắc: Con dấu có thể sử dụng bất kỳ màu mực gì: Xanh, đỏ, tím, vàng, cam, đen hay màu tím cho lãng mạn cũng được.
Kích thước: Con dấu có thể nhỏ bằng cái nắp chai bia hay to bằng các bát đều được.
Quyết định về việc quản lý và sử dụng con dấu:

Doanh nghiệp tự quyết định về việc quản lý và sử dụng con dấu không chịu sự quản lý của cơ quan công an như trước đây.
Con dấu được lưu giữ ở đâu, đóng vào chỗ nào, đóng dấu ra sao tuỳ doanh nghiệp quyết định.

Quy định sử dụng con dấu công ty cổ phần tự sản xuất có được không?

Nếu khéo tay, doanh nghiệp có thể tự khắc con dấu cho mình hoặc thuê đơn vị khắc dấu thực hiện.

6. Thông báo mẫu con dấu:

Sau khi tự làm hoặc đặt làm con dấu theo quy định, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (www.danglykinhdoanh).
Tại trang web này, chúng ta cũng có thể tra cứu mẫu con dấu của các công ty khác.

7. Con dấu được làm trước ngày 1/7/2015

Theo quy định sử dụng con dấu công ty.

8. Thay đổi mẫu con dấu.

Muốn thay con dấu mới, doanh nghiệp tự làm con dấu hoặc đặt làm con dấu theo quy định nêu trên và thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Đối với con dấu làm trước ngày 1/7/2015, doanh nghiệp phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Đồng thời thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

9. Mất con dấu:

Trong quy định sử dụng con dấu công ty của Luật Doanh Nghiệp 2014 Khi mất con dấu, doanh nghiệp tự làm con dấu hoặc đặt làm con dấu theo quy định nêu trên.
Và thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đối với con dấu làm trước ngày 1/7/2015, doanh nghiệp đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

10. Sử dụng con dấu trong giao dịch.

Các bên giao dịch thoả thuận về việc sử dụng con dấu. Chẳng hạn trong quan hệ hợp đồng các bên có thể thoả thuận đóng dấu hoặc không đóng dấu.

Trong các biểu mẫu hồ sơ đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành không quy định doanh nghiệp phải đóng dấu.
Vẫn chưa tìm ra văn bản quy phạm pháp luật nào buộc doanh nghiệp phải đóng dấu vào văn bản do mình phát hành hoặc tham gia ký kết (Ngoại trừ thông tư 04/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ, nhưng thông tư này dành cho các cơ quan nhà nước). Do đó, trong giao dịch có con dấu cũng được mà không có cũng không sao. Tuy nhiên, thói quen sử dụng con dấu trong giao dịch cũng không thể bỏ được.

Khắc Dấu Mộc nhận khắc dấu tên riêng, khắc dấu tên phòng ban, chức danh, khắc dấu tên tiếng hoa, tiếng trung, tiếng anh, tiếng hàn, nhật, song ngữ.

Khắc con dấu chức danh, khắc con dấu tên theo yêu cầu lấy liền trong ngày. Đặt hàng online giao hàng tận nơi trong ngày tại TPHCM.

Nhận khắc dấu tròn công ty, khắc con dấu tròn công ty, doanh nghiệp mới thành lập với mẫu con dấu tròn chất lượng từ các thương hiệu như Shiny, Trodat, Colop. Khắc dấu tròn uy tín, chất lượng, độ bền cao, màu mực sắc nét, chất lượng mực đẹp.

Khắc dấu chữ ký, khắc con dấu chữ ký kèm tên lấy liền tại TPHCM. Nhận khắc dấu các loại chữ ký tên theo yêu cầu nhanh chóng, lấy ngay trong ngày, giao hàng tận nơi tiện lợi, sắc nét, độ bền cao.

Khắc Dấu Mộc với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực khắc con dấu tại TPHCM. Chúng tôi nhận khắc dấu theo mọi yêu cầu cho công ty, cá nhân, cơ quan, trường học, nhà hàng, shop, cửa hàng.

Khắc dấu lấy ngay, ship COD tận nơi tại các quận TPHCM với mọi số lượng. Sử dụng con dấu của Khắc Dấu Mộc bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng, độ bền, sắc nét của con dấu.

Khắc Dấu Mộc tuyệt đối không xài hàng nhái, hàng giả, kém chất lượng cho khách hàng.

Con dấu tròn là loại dấu phổ biến mà mọi công ty, doanh nghiệp khi đăng ký thành lập công ty cũng đều cần khắc riêng cho mình. Khắc con dấu tròn công ty chuyên nhận làm dấu tròn theo mọi thiết kế và yêu cầu của quý khách hàng.

Sau khi quý khách đặt hàng dịch vụ khắc dấu TPHCM của chúng tôi, các thông tin về hồ sơ cần thiết sẽ được xác nhận và Khắc con dấu tròn công ty sẽ tiến hành khắc ngay con dấu cho quý khách hàng.

Sau khi con dấu được khắc xong, sản phẩm sẽ được đóng gói và giao hàng nhanh đến tận nơi tại HCM theo yêu cầu của quý khách.

Bước 3: Sau khi con dấu được hoàn thiện, chúng tôi sẽ giao đến tận nơi cho quý khách hàng hoặc quý khách tự đến lấy.

Lưu ý là quý khách nên kiểm tra lại mọi thông tin bao gồm: logo công ty, mã số thuế, hộ kinh doanh cá thể,…, nếu có sai sót so với thông tin yêu cầu ban đầu thì sẽ được hỗ trợ khắc mới lại hoàn toàn miễn phí.

Bước 4: Sau khi nhận được con dấu, quý khách hàng cần mang con dấu đến nơi đăng ký giấy phép kinh doanh để làm thủ tục đăng tải và công khai mẫu con dấu lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Dấu tròn công ty là con dấu quan trọng nhất đối với doanh nghiệp, thường xuyên được sử dụng trong quá trình kinh doanh và hoạt động.

Vì vậy, bạn nên lựa chọn một cơ sở khắc dấu tròn tại HCM để có được sản phẩm tốt nhất, con dấu cần phải chịu được tần suất sử dụng cao, tránh trường hợp hỏng hóc, mòn dấu, lỏng cán dấu.

Mặc dù có thể sửa và làm mới con dấu, tuy nhiên quy trình này cũng mất khá nhiều thời gian và thủ tục tương đối rườm rà, vì vậy khi quý khách hàng lựa chọn đối tác khắc dấu tròn cho công ty của mình cần phải lưu ý một số vấn đề sau:

Nên chọn các cơ sở khắc dấu HCM uy tín, có nhiều kinh nghiệm trong nghề.
Chọn các cơ sở sử dụng các thương hiệu nổi tiếng như Shiny, Trodat.
Không nên lựa chọn các đơn vị kém uy tín, không tên tuổi, làm con dấu giả (vi phạm pháp luật).
Chọn các đơn vị có đa dạng dịch vụ làm con dấu tại TPHCM, khắc dấu chữ ký và chức danh để có thể đặt hàng nhiều con dấu cùng một lúc.

Chi phí khắc dấu công ty tại HCM bao nhiêu?

Câu hỏi đặt ra là giá khắc dấu tròn công ty bao nhiêu là thích hợp? Để quý khách hàng có thể đặt hàng và sở hữu con dấu tròn cho công ty của mình.


Làm dấu tên giá rẻ Không những thế, mực dấu họ sử dụng cũng là loại, Mặc dù có thể sửa và làm mới con dấu, tuy nhiên quy trình này cũng mất khá nhiều thời gian và thủ tục tương đối rườm rà, vì vậy khi quý khách
© 2007 - 2022 https://congtythietkeweb.duhocchauau.org
- Phone: +84-908-744-256